WHO: Bệnh đậu mùa khỉ không còn là tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng

WHO: Bệnh đậu mùa khỉ không còn là tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng
Hình ảnh tin tức WHO: Bệnh đậu mùa khỉ không còn là tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng
Ngày 11/5/2023, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố bệnh đậu mùa khỉ không còn là tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng gây quan ngại quốc tế (PHEIC).