Về việc tích cực triển khai việc phòng, chống bệnh dịch SXHD,TCM

Số ký hiệu
Ngày ký
Ngày hiệu lực
Thể loại Công văn
Cơ quan ban hành BYT
Về việc tích cực triển khai việc phòng, chống bệnh dịch SXHD,TCM