Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái tổ chức tập huấn chương trình vệ sinh môi trường năm 2019

Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái tổ chức tập huấn chương trình vệ sinh môi trường năm 2019

       Chiều ngày 29/8/2019, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái tổ chức tập huấn chương trình vệ sinh môi trường năm 2019 cho 72 học viên là cán bộ Y tế (Trưởng trạm Y tế, chuyên trách chương trình môi trường và 38 Y tế thôn bản của 8 xã) hiện đang công tác tại 17 trạm Y tế xã/ phường tại Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái.

Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái tổ chức tập huấn chương trình vệ sinh môi trường năm 2019

Buổi tập huấn cung cấp thông tin mới nhất về các thông tư của Bộ Y tế về hướng dẫn kiểm tra chất lượng nhà tiêu hộ gia đình, quy định việc kiểm tra vệ sinh, chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt, cách triển khai các hoạt động của chương trình, kỹ năng truyền thông, vận động thay đổi hành vi vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, kỹ năng giám sát các hoạt động của chương trình,….trong việc thực hiện chỉ tiêu hộ gia đình, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh theo tiêu chí được giao cho cán bộ Y tế tuyến cơ sở.

Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái tổ chức tập huấn chương trình vệ sinh môi trường năm 2019

Trong quá trình tập huấn, giảng viên và học viên đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác triển khai chương trình vệ sinh môi trường tại cộng đồng.

Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái tổ chức tập huấn chương trình vệ sinh môi trường năm 2019

Sau lớp tập huấn, bằng nội dung, kiến thức, kỹ năng đã được nâng cao, các học viên trở về địa bàn hoạt động của mình, triển khai thực hiện có hiệu quả hơn các hoạt động của chương trình vệ sinh và nước sạch nông thôn, góp phần bảo vệ sức khỏe cho mỗi gia đình và cả cộng đồng trên địa bàn thành phố Yên Bái.
                                                                             CN. Chu Thị Thu Hà

Để lại bình luận của bạn

Hãy là người đầu tiên
bình luận trong bài