Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái thăm và làm việc tại xã Phú Nam An và Trung tâm Y tế Chương Mỹ-thành phố Hà Nội

Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái thăm và làm việc tại xã Phú Nam An và Trung tâm Y tế Chương Mỹ-thành phố Hà Nội

Ngày 19/4/2018, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái đã thăm và làm việc tại Ủy ban nhân dân-trạm Y tế xã Phú Nam An và Trung tâm Y tế Chương Mỹ-thành phố Hà Nội về triển khai mô hình Bác sỹ gia đình, các chương trình Y tế.

Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái thăm và làm việc tại xã Phú Nam An và Trung tâm Y tế Chương Mỹ-thành phố Hà Nội


Ảnh: Làm việc tại Trung tâm Y tế Chương Mỹ - thành phố Hà Nội

Đoàn thăm quan và làm việc do ông Nguyễn Trường Giang-Bí thư Đảng ủy-Giám đốc Trung tâm làm trưởng đoàn, cùng với sự tham gia đại diện trong ban lãnh đạo Trung tâm, trưởng các phòng/ ban, trưởng các khoa khối dự phòng, trưởng 17 trạm Y tế xã/ phường.
Tại buổi làm việc Ủy ban nhân dân xã Phú Nam An đoàn được nghe báo cáo tóm tắt về tình hình thực tế, chức năng nhiệm vụ, quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, những thuận lợi, tồn tại, khó khăn trong quá trình hoạt động. Đặc biệt trên lĩnh vực triển khai mô hình Bác sỹ gia đình, các chương trình Y tế dự phòng bệnh tật,… Các nhóm tiến hành thăm quan học tập thực tế từng chương trình Y tế như: công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, quản lý các bệnh không lây nhiễm,… và 10 phòng chức năng của trạm Y tế xã Phú Nam An.

Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái thăm và làm việc tại xã Phú Nam An và Trung tâm Y tế Chương Mỹ-thành phố Hà Nội


Ảnh: Thăm và làm việc tại Ủy ban nhân dân-trạm Y tế xã Phú Nam An
Trong quá trình học tập thực tế các cán bộ Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái đã chủ động đặt câu hỏi ở những vấn đề còn thắc mắc, những lĩnh vực quan tâm, lĩnh vực nằm trong mục tiêu của buổi thăm quan như mô hình Bác sỹ gia đình, quản lý các bệnh không lây nhiễm, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em,…nội dung câu hỏi được thảo luận, chia sẻ, trả lời nghiêm túc nhưng cũng rất vui vẻ và cởi mở giữa nhân viên y tế xã Phú Nam An với đoàn thăm quan học tập Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái.

Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái thăm và làm việc tại xã Phú Nam An và Trung tâm Y tế Chương Mỹ-thành phố Hà Nội


Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái thăm và làm việc tại xã Phú Nam An và Trung tâm Y tế Chương Mỹ-thành phố Hà Nội


Buổi thăm quan và làm việc đã cung cấp nhiều kiến thức, những số liệu, những minh họa sinh động về tình hình thực tế tại trạm Y tế xã Phú Nam An. Các cán bộ đoàn thăm quan cho rằng đây là mô hình tốt có nhiều điểm phù hợp với điều kiện của các trạm y tế xã/ phường trên địa bàn thành phố Yên Bái. Qua đó, đoàn cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình, chu đáo, sự cởi mở trong trao đổi thảo luận các vấn đề, sự mến khách của Ủy ban nhân dân-trạm Y tế xã Phú Nam An và Trung tâm Y tế Chương Mỹ-thành phố Hà Nội giúp buổi thăm quan, học tập diễn ra rất vui vẻ và hữu ích.
Để lại bình luận của bạn

Hãy là người đầu tiên
bình luận trong bài