Tra cứu kết quả xét nghiệm online

Để sử dụng chức năng Tra cứu kết quả XN, vui lòng điền các thông tin sau:

1. Mã bệnh nhân (Chính là mã Số khám bệnh của bệnh nhân được in trên đơn thuốc, sổ khám bệnh,...)

2. Ngày xét nghiệm
Thông tin

Hotline tư vấn

 0964651010