Tra cứu kết quả xét nghiệm online

Để sử dụng chức năng Tra cứu kết quả XN, vui lòng điền các thông tin sau:

1. Mã bệnh nhân (Chính là mã Số khám bệnh của bệnh nhân được in trên đơn thuốc, sổ khám bệnh,...)

2. Ngày xét nghiệm
Thông tin

Hotline tư vấn

 0216 3866 669