Thư mời báo giá Dịch vụ tư vấn lập E - Hồ sơ mời thầu và E - Hồ sơ dự thầu Dịch vụ tư vấn thẩm định E - Hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu

Số ký hiệu 1331/CV-TTYT
Ngày ký 09/10/2023 8:44:00 CH
Ngày hiệu lực 09/10/2023 8:44:00 CH
Thể loại Văn bản tài liệu
Cơ quan ban hành TTYTTP
Người ký Giám đốc TTYT
Thư mời báo giá Dịch vụ tư vấn lập E - Hồ sơ mời thầu và E - Hồ sơ dự thầu Dịch vụ tư vấn thẩm định E - Hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu

Thư mời báo giá Dịch vụ tư vấn lập E - Hồ sơ mời thầu và  E - Hồ sơ dự thầu Dịch vụ tư vấn thẩm định  E - Hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu