Thông tư quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú

Số ký hiệu
Ngày ký
Ngày hiệu lực
Thể loại Quyết định
Cơ quan ban hành BYT
Thông tư quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú