Thẩm định “Tiêu chí quốc gia về Y tế” năm 2018 của thành phố Yên Bái

Ngày 17/8/2018, Đoàn thẩm định bộ “Tiêu chí quốc gia về Y tế” giai đoạn đến năm 2020 của tỉnh thẩm định bộ “Tiêu chí quốc gia về Y tế” năm 2018 tại hai xã Phúc Lộc và Văn Phú.

Nội dung

  Ngày 17/8/2018, Đoàn thẩm định bộ “Tiêu chí quốc gia về Y tế” giai đoạn đến năm 2020 của tỉnh thẩm định bộ “Tiêu chí quốc gia về Y tế” năm 2018 tại hai xã Phúc Lộc và Văn Phú.
  Thẩm định “Tiêu chí quốc gia về Y tế” năm 2018 của thành phố Yên BáiẢnh: Đoàn Thẩm định làm việc tại xã Văn Phú
  Đoàn đã tiến hành thẩm định kết quả thực hiện Đề án xây dựng xã đạt “Tiêu chí quốc gia về Y tế” theo 10 tiêu chí thuộc bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020 gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành chăm sóc sức khỏe nhân dân; Nhân lực y tế xã; Cơ sở hạ tầng trạm y tế xã; Trang thiết bị, thuốc và phương tiện khác; Kế hoạch - tài chính; Y tế dự phòng, phòng, chống HIV/AIDS, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm; Công tác khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và y học cổ truyền; Chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em; Dân số - kế hoạch hóa gia đình và truyền thông - giáo dục sức khỏe nhân dân.
  Thẩm định “Tiêu chí quốc gia về Y tế” năm 2018 của thành phố Yên BáiẢnh: Đoàn Thẩm định làm việc tại xã Phúc Lộc
  Qua thẩm định, hai xã đạt 10 tiêu chí của Bộ (TCQGVYT) xã do Bộ Y tế qui định, cụ thể xã Phúc Lộc đạt 86,5 điểm, xã Văn Phú đạt 86,5 điểm, tổng số tiêu chí đạt trên 50% số điểm cả 10 tiêu chí, không có tiêu chí nào dưới 50% số điểm, không có điểm liệt, hai xã đủ điều kiện công nhận đạt (TCQGVYT) xã giai đoạn đến năm 2020.
  Đoàn thẩm định đánh giá cao xã Phúc Lộc và xã Văn Phú trong triển khai thực hiện đầy đủ 10 tiêu chí, 46 chỉ tiêu về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân đã được cả hệ thống chính trị của địa phương quan tâm. Nguồn nhân lực đảm bảo được bố trí hợp lý có trình độ chuyên môn, kiểm soát tăng cường phòng chống dịch bệnh truyền thông giáo dục sức khỏe cho người dân, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm,….thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vê và nâng cao sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn./.
                                                                                                                                          CN. Chu Thị Thu Hà

  Share
  0
  +1
  0
  Tweet
  0
  Để lại bình luận của bạn

  Tin cùng chuyên mục

  Hotline tư vấn

   0964651010