Quyết định về việc công bố công khai quyết toán thu chi ngân sách cấp và các nguồn thu khác năm 2017 của Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái

Số ký hiệu
Ngày ký
Ngày hiệu lực
Thể loại Văn bản nội bộ
Cơ quan ban hành TTYT TP
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán thu chi ngân sách cấp và các nguồn thu khác năm 2017 của Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái