Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái

Số ký hiệu
Ngày ký
Ngày hiệu lực
Thể loại Văn bản nội bộ
Cơ quan ban hành TTYTTP
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái

-