Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái

Số ký hiệu
Ngày ký
Ngày hiệu lực
Thể loại Văn bản nội bộ
Cơ quan ban hành TTYT TP
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái