Quy định về phân cấp quản lý tổ chức cán bộ và cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp có nguồn thu sự nghiệp tự bảo đảm được toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên thuộc Sở Y tế tỉnh Yên Bái

Quy định về phân cấp quản lý tổ chức cán bộ và cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp có nguồn thu sự nghiệp tự bảo đảm được toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên thuộc Sở Y tế tỉnh Yên Bái
Share
0
+1
0
Tweet
0

Hotline tư vấn

 0964651010