Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán BHYT

Số ký hiệu
Ngày ký
Ngày hiệu lực
Thể loại Quyết định
Cơ quan ban hành UBND
Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán BHYT