Những thành tích đạt được

1. Kết quả đạt được từ năm 2007 đến nay:
- Năm 2007 đạt 86,8 điểm, xếp loại bệnh viện xuất sắc
- Năm 2008 đạt 84,5 điểm, xếp loại bệnh viện xuất sắc, cờ thi đua đơn vị XS.
- Năm 2009 đạt 91,1 điểm, xếp loại bệnh viện xuất sắc toàn diện
- Năm 2010  Danh hiệu Bệnh viện xuất sắc toàn diện; Cờ thi đua của Công đoàn ngành Y tế Việt Nam tặng BVXSTD năm 2010.
- Năm 2011 Danh hiệu Bệnh viện xuất sắc toàn diện.
- Năm 2012 :  UBND tỉnh tặng Tập thể lao động xuất sắc.
- Năm 2013 : UBND tỉnh tặng Tập thể lao động xuất sắc.
- Năm 2014 : Bệnh viện hoàn thành tốt nhiệm vụ
2. Khen thưởng :
- Năm 2007: Bệnh viện được tặng Bằng khen của Uỷ ban nhân dân tỉnh
- Năm 2008: Bằng khen của Bộ Y tế
- Năm 2009: Bằng khen của Bộ Y tế
- Năm 2010 Bằng khen của Bộ Y tế
- Năm 2011 Bằng khen của Bộ Y tế
- Năm 2012 : Bằng khen UBND tỉnh Yên Bái
- Năm 2013 : Bằng khen của Bộ Y tế về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh, thực hiện tốt Quy chế dân chủ, Quy tắc ứng xử.
- Năm 2014: Đề nghị Bộ Y tế tặng bằng khen, UBND tỉnh Yên Bái tặng Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.
* Và rất nhiều tập thể các khoa, phòng cán bộ nhân viên được các cấp tặng Bằng khen, giấy khen, chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

Hotline tư vấn

 0216 3866 669