Ngày Sức khỏe Tâm thần Thế giới, ngày 10 tháng 10 năm 2023 "Tâm trí của chúng tôi, quyền của chúng tôi"

Ngày Sức khỏe Tâm thần Thế giới, ngày 10 tháng 10 năm 2023 "Tâm trí của chúng tôi, quyền của chúng tôi"
Hình ảnh tin tức Ngày Sức khỏe Tâm thần Thế giới, ngày 10 tháng 10 năm 2023   "Tâm trí của chúng tôi, quyền của chúng tôi"

Ảnh: Bác sĩ khoa Y học Cổ truyền - PHCN, Trung tâm Y tế thành phố thăm khám bệnh nhân

Ngày Sức khỏe Tâm thần Thế giới, ngày 10 tháng 10 năm 2023

 "Tâm trí của chúng tôi, quyền của chúng tôi"

Ngày Sức khỏe Tâm thần Thế giới 2023 là cơ hội để mọi người và cộng đồng đoàn kết thực hiện chủ đề “Sức khỏe tâm thần là quyền phổ quát của con người” nhằm nâng cao kiến ​​thức, nâng cao nhận thức và thúc đẩy các hành động thúc đẩy và bảo vệ sức khỏe tâm thần của mọi người như một quyền phổ quát của con người.


Sức khỏe tâm thần là quyền cơ bản của con người đối với tất cả mọi người. Mọi người, bất kể họ ở đâu và ở đâu, đều có quyền đạt được tiêu chuẩn cao nhất về sức khỏe tâm thần. Điều này bao gồm quyền được bảo vệ khỏi các rủi ro về sức khỏe tâm thần, quyền được chăm sóc có sẵn, dễ tiếp cận, có thể chấp nhận và có chất lượng tốt cũng như quyền tự do, độc lập và hòa nhập vào cộng đồng.


Sức khỏe tinh thần tốt là rất quan trọng đối với sức khỏe và hạnh phúc tổng thể của chúng ta. Tuy nhiên, cứ tám người trên toàn cầu thì có một người đang phải sống với các tình trạng sức khỏe tâm thần, điều này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất, hạnh phúc của họ, cách họ kết nối với người khác và sinh kế của họ. Tình trạng sức khỏe tâm thần cũng đang ảnh hưởng đến ngày càng nhiều thanh thiếu niên và thanh niên.


Tình trạng sức khỏe tâm thần không bao giờ được coi là lý do để tước bỏ quyền con người của một người hoặc loại họ ra khỏi các quyết định về sức khỏe của chính họ. Tuy nhiên, trên khắp thế giới, những người mắc bệnh tâm thần vẫn tiếp tục phải hứng chịu nhiều vi phạm nhân quyền. Nhiều người bị loại khỏi cuộc sống cộng đồng và bị phân biệt đối xử, trong khi nhiều người khác không thể tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần mà họ cần hoặc chỉ có thể tiếp cận dịch vụ chăm sóc vi phạm nhân quyền của họ.


WHO tiếp tục làm việc với các đối tác của mình để đảm bảo sức khỏe tâm thần được coi trọng, thúc đẩy và bảo vệ, đồng thời thực hiện hành động khẩn cấp để mọi người có thể thực hiện quyền con người của mình và tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần có chất lượng mà họ cần. Tham gia chiến dịch Ngày Sức khỏe Tâm thần Thế giới 2023 để tìm hiểu thêm về quyền cơ bản của bạn đối với sức khỏe tâm thần cũng như cách bảo vệ quyền lợi của người khác.

World Mental Health Day, 10 October 2023


  “Our minds, our rights"


World Mental Health Day 2023 is an opportunity for people and communities to unite behind the theme ‘Mental health is a universal human right” to improve knowledge, raise awareness and drive actions that promote and protect everyone’s mental health as a universal human right.


Mental health is a basic human right for all people. Everyone, whoever and wherever they are, has a right to the highest attainable standard of mental health. This includes the right to be protected from mental health risks, the right to available, accessible, acceptable, and good quality care, and the right to liberty, independence and inclusion in the community.


Good mental health is vital to our overall health and well-being. Yet one in eight people globally are living with mental health conditions, which can impact their physical health, their well-being, how they connect with others, and their livelihoods. Mental health conditions are also affecting an increasing number of adolescents and young people.  


Having a mental health condition should never be a reason to deprive a person of their human rights or to exclude them from decisions about their own health. Yet all over the world, people with mental health conditions continue to experience a wide range of human rights violations. Many are excluded from community life and discriminated against, while many more cannot access the mental health care they need or can only access care that violates their human rights.


WHO continues to work with its partners to ensure mental health is valued, promoted, and protected, and that urgent action is taken so that everyone can exercise their human rights and access the quality mental health care they need. Join the World Mental Health Day 2023 campaign to learn more about your basic right to mental health as well as how to protect the rights of others.