Ngày quốc tế trẻ em gái (11/10)

Ngày quốc tế trẻ em gái (11/10)
Hình ảnh tin tức Ngày quốc tế trẻ em gái (11/10)

1. Nguốn gốc (lịch sử) ngày Quốc tế Trẻ em gái

           Ngày Quốc tế Trẻ em gái (hay Ngày Quốc tế Bé gái) được vận động lần đầu tiên bởi tổ chức phi chính phủ Plan International với sự trợ giúp của Chính phủ Canada, EU và các tổ chức khác. Năm 2011, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thống nhất ngày 11/10 là ngày Quốc tế trẻ em gái trên toàn cầu.

2. Ý nghĩa-mục đích: thay vì hướng đến toàn phái nữ như ngày 8/3, ngày 11/10 tập trung chủ yếu vào các bé gái dưới độ tuổi vị thành niên.  Trao cơ hội nhiều hơn cho trẻ em gái và nâng cao nhận thức về bất bình đẳng giới bao gồm các lĩnh vực như giáo dục, dinh dưỡng, y tế, bảo vệ khỏi sự kỳ thị, bạo lực và không còn nạn tảo hôn...Các em có quyền được hưởng một cuộc sống an toàn, có sức khỏe và giáo dục tốt. Nếu được quan tâm trong thời gian vị thành niên, trẻ em gái sẽ có tiềm năng để thay đổi thế giới, trở thành những người lao động, các bà mẹ, các doanh nhân, cố vấn, các nhà lãnh đạo trong gia đình và các nhà lãnh đạo chính trị trong xã hội của ngày mai.

3.Nội dung truyền thông:

Không “trọng nam, khinh nữ”, thực hiện bình đẳng giới,

Quan tâm chăm sóc trẻ em gái về giáo dục, dinh dưỡng, y tế, bảo vệ khỏi sự kỳ thị, bạo lực và không còn nạn tảo hôn

Nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ, trẻ em gái.

Không lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức.

4. Chủ đề và khẩu hiệu tuyên truyền:

a. Chủ đề: “Thúc đẩy bình đẳng giới, góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh”.

Các khẩu hiệu tuyên truyền:

- Thúc đẩy bình đẳng giới góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh

- Tương lai phụ thuộc vào hành động hôm nay của bạn-Không lựa chọn giới tính thai nhi

- Không cung cấp dịch vụ lựa chọn giới tính this nhi dưới mọi hình thức

- Thực hiện bình đẳng giới góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh.

- Nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức.

- Hãy để việc sinh con trai hay con gái theo quy luật tự nhiên.

- Không phân biệt giới, không lựa chọn giới tính thai nhi.

                                                                                                                                  Phòng Dân số - TT &GDSK