Kiểm tra Trạm Y tế xã, phường 6 tháng đầu năm 2022.

Kiểm tra Trạm Y tế xã, phường 6 tháng đầu năm 2022.
Kiểm tra Trạm Y tế xã, phường 6 tháng đầu năm 2022.

Nội dung

            Từ ngày 11 đến 15/7/2022, Đoàn kiểm tra Trung tâm Y tế thành phố đã kiểm tra công tác khám chữa bệnh, công tác y tế dự phòng, công tác Dân số và thẩm định duy trì chuẩn Quốc gia về Y tế xã tại các trạm y tế xã, phường trên địa bàn thành phố. 

           Qua kiểm tra thực tế cho thấy, mặc dù 6 tháng đầu năm dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng các Trạm Y tế xã, phường đã triển khai thực hiện các Chương trình Y tế - Dân số theo đúng kế hoạch và hướng dẫn. Triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của cấp trên, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong Duy trì Tiêu chí Quốc Gia về Y tế, triển khai hiệu quả công tác khám chữa bệnh, công tác y tế dự phòng và công tác Dân số cũng như công tác phòng chống dịch bệnh.

           Đoàn đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của cán bộ y tế xã phường. Đặc biệt là công tác phòng, chống dịch, tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Với mục tiêu cao nhất là bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng cho người dân, nhằm thích ứng an toàn hiệu quả trong trạng thái bình thường mới, các đồng chí lãnh đạo  Trung tâm Y tế đề nghị các Trạm Y tế  tiếp tục xây dựng kế hoạch, phương án tham mưu cho Ban Chỉ đạo xã, phường đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức của người dân; yêu cầu các Trạm Y tế xã phường tiếp tục thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân tại địa phương; triển khai các chương trình mục tiêu y tế, dân số theo các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2022.

                                                                                                                  Tổ Truyền thông

  Share
  0
  +1
  0
  Tweet
  0

  Tin cùng chuyên mục

  Hotline tư vấn

   0964651010