Bags-Paper bags over plastic bags with love A bag can be used to hold something such as a lady Louis Vuitton Wallets Replica carry a bag to hold wallet, mobile, keys, cosmetics, revenue etc. A guy has a bag to handle laptop, 1:1 replica handbags chanel significant files and stationary etc. Distinctive bags are developed for distinct purposes. Unique varieties of bags are shopping replica louis vuitton backpack bags, laptop bags, rucksacks, ladies bag, camera bag, pharmacy bags, garment bag, food bags etc. Each bag is employed because of its own objective. Shopping bag is created usage of to carry shopping items, food bag is used to carry foodstuffs, laptop bag is applied to carry laptop and workplace files, school bag is utilised by kids to handle school books etc. Plastic bags are tremendously affecting atmosphere. Everybody really should use paper bags, as they are bio-degradable and might be recycled quickly. Plastic bags improve the pollution to water, air Louis Vuitton Messenger Replica and land. It also affects lifetime of a number of animals. Virtually all retail retailers and food store delivers with bags to their shoppers. They generally made use of paper or cloth made bags. Each are perfect option for carry bags but cloth made bags is a superb selection mainly because it is usually reused. The foremost and foremost benefit of paper bag is durability. Paper bags are created using by almost all of the retail chains. These paper bags are made of treated paper that's extra resilient and durable than any other time. Paper bags can bear up additional inside type of pressure and shoppers is now able to load much more than previously. Paper bag could be a excellent container for anything provided that it is not wet. When talking about recycling, plastic bags raise pollution when it is actually recycled to result in climate change. Paper bags do not impact atmosphere if it's recycled. Sometimes street animals consume plastic bags blended with food material, which ends up in death due to the fact plastic bags can replica chanel bags not be digested by way of a Louis Vuitton Messenger Replica living becoming. Bags will also be an excellent source of advertisement, brand promotion and advertising. Numerous firms are earning utilization of printed paper bags using brand and logo printed into it, this ends in promote manufacturer and purchasers promotion. Today there are lots of eye-catching bags offered within the market, provided with the retailers with attracts persons. Paper bags include the most affordable medium of marketing and advertising the item. This method may be followed by numerous smaller businessmen to promote there shop and goods simply because it truly is affordable. By utilizing paper bags have joined the hands to the war against international warming. What are you waiting for with cambridge satchel? Now you can get the best cambrdige satchel with with the price as low as to $78. Come on, just moving!

Công đoàn Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái phát triển theo thời gian

Công đoàn Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái được tái thành lập từ năm 2016 hoạt động theo sự chỉ đạo sát sao của Công đoàn ngành Y tế Yên Bái, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc cùng với sự đoàn...

Nội dung

  Công đoàn Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái được tái thành lập từ năm 2016    hoạt động theo sự chỉ đạo sát sao của Công đoàn ngành Y tế Yên Bái, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc cùng với sự đoàn kết, nhất trí trong chỉ đạo, điều hành của tập thể Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở và được sự tham gia, hưởng ứng tích cực, nhiệt tình của người lao động  Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái.

  Công đoàn Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái phát triển theo thời gian


  Ảnh: Ban Chấp hành công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái
  Những năm vừa qua Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế thành phố đã phát huy tốt vài trò, vị trí, chức năng của mình, đóng góp không nhỏ vào sự thành công và phát triển mạnh mẽ, toàn diện của đơn vị, đáp ứng niềm tin, nâng cao uy tín của nhân dân trên địa bàn và các vùng lân cận. Cán bộ viên chức và lao động (CBVCLĐ) Trung tâm có việc làm ổn định, điều kiện làm việc tốt, tiền lương, tiền công đảm bảo, đời sống tinh thần và vật chất của người lao động  được duy trì, cải thiện và nâng cao theo từng năm. Việc thực hiện Luật lao động, Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các chế độ chính sách liên quan tới người lao động được thực hiện đầy đủ và nghiêm túc, những năm gần đây không xảy ra tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Tinh thần đoàn kết thống nhất trong tập thể Lãnh đạo, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở và CBVCLĐ là nét đẹp truyền thống nhiều năm qua.
  Công đoàn Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái phát triển theo thời gianCông đoàn Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái phát triển theo thời gian

  Ảnh: Khám, chữa bệnh miễn phí cho các đội tượng chính sách trên địa bàn thành phố Yên Bái
  Hiện tại Công đoàn của Trung tâm có 32 tổ công đoàn (15 tổ tại Trung tâm và 17 tổ tại 17 trạm y tế xã, phường) với 256 đoàn viên (Trong đó: nam 56 đoàn viên, nữ 200 đoàn viên). Đội ngũ đoàn viên có trình độ chính trị là 119 Đ/c (Trong đó cao cấp: 03 Đ/c, trung cấp: 14 Đ/c, sơ cấp: 102 Đ/c), trình độ chuyên môn trên đại học là 17 Đ/c, đại học là 65 Đ/c, trung học là 168 Đ/c, cán bộ khác gồm 06 Đ/c và ngoài ra còn có các trình độ quản lý, tin học, ngoại ngữ,...

   

  Công đoàn Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái phát triển theo thời gian

  Ảnh: Tặng quà cán bộ viên chức có hoàn cảnh khó khăn trong đợt Tết Nguyên đán
  Các đoàn viên công đoàn luôn giữ vững phẩm chất chính trị, có đạo đức lối sống và phong cách làm việc tốt của người cán bộ Y tế, tâm huyết với nghề và tận tuỵ phục vụ nhân dân, thực hiện tốt 12 điều Y đức, quy tắc ứng xử, “ Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” qua đó nâng cao trình độ, tính chuyên nghiệp và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tinh thần, thái độ, lề lối làm việc của cán bộ, viên chức, người lao động trong việc phục vụ nhân dân và là lực lượng nòng cốt đi đầu trong các phong trào thi đua thể dục thể thao của thành phố Yên Bái, ngành Y tế Yên Bái.
  Công đoàn Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái phát triển theo thời gianCông đoàn Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái phát triển theo thời gian

  Ảnh: Thăm và tặng quà người bệnh điều trị trong đợt Tết Nguyên Đán
  Công đoàn quan tâm đến chế độ khen thưởng đột xuất để động viên, khuyến khích các cán bộ, nhân viên nỗ lực thi đua hoàn thành nhiệm vụ. Duy trì thu nhập tăng thêm ngoài lương trung bình khoảng 1 triệu đồng/tháng/người, góp phần nâng cao đời sống của cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị. Hàng năm, công đoàn kết hợp với chính quyền tổ chức cho cán bộ, nhân viên đi thăm quan học tập tăng tính đoàn kết, gắn bó giữa các khoa, phòng, trạm Y tế trong toàn Trung tâm.
  Ban chấp hành công đoàn đã thực hiện tốt việc thăm hỏi, hiếu hỷ, ốm đau đối với các đoàn viên công đoàn, Bs Hoàng Thị Ngân Hà-phó khoa, tổ trưởng tổ công đoàn khoa khám bệnh cho biết: “Tổ công đoàn tôi có Đ/c bị bệnh hiểm nghèo đã nhiều năm nay được Ban Chấp hành Trung tâm Y tế thành phố thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, tặng quà vào những dịp lễ tết, bản thân tôi thấy thật xúc động trước những tình cảm thiêng liêng, ấm áp, chan chứa tình người, tình đồng nghiệp của Ban Chấp hành công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái” và kịp thời động viên, trợ cấp cho đoàn viên khi gia đình gặp khó khăn, tai nạn rủi ro hoặc nghỉ ốm dài ngày vào các dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27/7, ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12, tết dương lịch 1/1, tết nguyên đán, công đoàn đều cùng với Đảng ủy, Ban giám đốc tổ chức gặp mặt thân mật, thăm hỏi, động viên và tặng quà những đoàn viên công đoàn trong diện gia đình chính sách.

  Công đoàn Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái phát triển theo thời gian

  Ảnh: Thăm và tặng quà 08 hộ gia đình cán bộ, viên chức Trung tâm Y tế huyện Mù Cang Chải
  Ngoài ra, các đoàn viên công đoàn Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái còn khuyên góp, chia sẻ, cảm thông 08 hộ gia đình cán bộ, viên chức Trung tâm Y tế huyện Mù Cang Chải bị những tổn thất trong đợt lũ quét vừa qua với tổng số tiền hỗ trợ 25 triệu đồng và tổ chức các đợt khám, chữa bệnh miễn phí cho các đối tượng chính sách là thương binh, bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sỹ, nạn nhân da cam và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Yên Bái trong đợt kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ hàng năm,....

  Công đoàn Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái phát triển theo thời gian

  Ảnh: Tặng quà các cháu thiếu niên nhi đồng nhân ngày Quốc tế thiếu nhi
  Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, tết, quán triệt đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của công đoàn cấp trên. Thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ, vận động nữ đoàn viên công đoàn thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình.
  Đặc biệt, công đoàn luôn quan tâm và động viên đoàn viên công đoàn tham gia nghiên cứu khoa học, áp dụng sáng kiến vào công tác khám, chữa bệnh.
  Công đoàn Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái phát triển theo thời gianCông đoàn Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái phát triển theo thời gian

  Ảnh: Khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân
  Công đoàn phối hợp với chính quyền đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và được 100% công nhân viên chức người lao động hưởng ứng tích cực. Qua các phong trào, đã có nhiều tấm gương “người tốt việc tốt”, “lao động giỏi”,... được tuyên dương, khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến cấp ngành, được Bộ Y tế và thành phố khen thưởng.

  Công đoàn Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái phát triển theo thời gian

  Ảnh: Tặng quà cán bộ viên chức hoàn thành nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao
  Qua thành tích nhiều năm đạt được, đồng chí Bs Nguyễn Văn Chiến-phó Giám đốc, Chủ tịch công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái cho biết phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới: Xây dựng đội ngũ đoàn viên Công đoàn lớn mạnh về số lượng, chất lượng; Đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao hoạt động chất lượng khám, chữa bệnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Trung tâm; Bồi dưỡng, giáo dục, giới thiệu 3-5 đoàn viên ưu tú/ năm cho Đảng; Tiếp tục phát huy sự quan tâm, nhiệt tình, chu đáo trong công tác hiếu, hỷ để động viên tinh thần đoàn viên công đoàn; Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác Nữ công của Công đoàn. Đẩy mạnh các hoạt động Đền ơn-Đáp nghĩa, các hoạt động từ thiện nhân đạo, duy trì và phát triển các quĩ trợ cấp khó khăn; Tổ chức các cuộc thi tay nghề, văn nghệ, thể dục thể thao thường xuyên nhằm phát động, duy trì tài năng tham gia các hội thi do ngành và thành phố tổ chức”.
                                                                                                                                                                        CN. Chu Thị Thu Hà

   

   

   

   

  Share
  0
  +1
  0
  Tweet
  0
  Để lại bình luận của bạn

  Tin cùng chuyên mục

  Hotline tư vấn

   0964651010