Bộ Y tế phát động Tuần lễ làm mẹ an toàn năm 2023

Bộ Y tế phát động Tuần lễ làm mẹ an toàn năm 2023
Hình ảnh tin tức  Bộ Y tế phát động Tuần lễ làm mẹ an toàn năm 2023

Bộ Y tế triển khai "Tuần lễ Làm mẹ an toàn" năm 2023 tại 51 tỉnh thành phố, thời gian từ ngày 1/10-7/10/2023 với chủ đề: “Làm mẹ an toàn-Sức khỏe cho mẹ, tương lai cho bé.”