Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình: Tôn trọng, bình đẳng, Yêu thương, chia sẻ

Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình: Tôn trọng, bình đẳng, Yêu thương, chia sẻ
Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình: Tôn trọng, bình đẳng, Yêu thương, chia sẻ

Nội dung

  Ngày 28 tháng 01 năm 2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định 224/QĐ-BVHTTDL ban hành bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, đây là bước quan trọng công tác quản lý nhà nước về gia đình, huy động sự tham gia của toàn xã hội cho việc xây dựng gia đình trong thời kỳ mới với mục tiêu “no ấm, hạnh phúc, bình đẳng, văn minh”.

  Bộ tiêu chí áp dụng cho các thành viên gia đình bao gồm: vợ, chồng; cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, cha dượng, mẹ kế, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng; con đẻ, con nuôi, con riêng của vợ hoặc chồng, con dâu, con rể; anh, chị, em cùng cha mẹ, anh, chị, em cùng cha khác mẹ, anh, chị, em cùng mẹ khác cha, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người cùng cha mẹ hoặc cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha, anh, chị, em nuôi; ông bà nội, ông bà ngoại; cháu nội, cháu ngoại, cháu nuôi; cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột; những người gắn bó với nhau do hôn nhân, quan hệ huyết thống hoặc quan hệ nuôi dưỡng.

  Bộ tiêu chí này được phổ biến và áp dụng với mọi gia đình và các thành viên gia đình Việt Nam.

  Các thành viên thuộc nhóm vợ chồng; ông bà, cha mẹ và con, cháu; anh, chị, em trong gia đình ngoài thực hiện tiêu chí ứng xử chung thì có trách nhiệm thực hiện các tiêu chí cụ thể được quy định tại Bộ tiêu chí này.

   NỘI DUNG CỦA BỘ TIÊU CHÍ ỨNG XỬ TRONG GIA ĐÌNH

  1. Tiêu chí ứng xử chung: Tôn trọng, bình đẳng, yêu thương, chia sẻ.

  - Nguyên tắc “Tôn trọng”: Đánh giá đúng mực, coi trọng danh dự, phẩm giá, quan điểm, sự lựa chọn và lợi ích của nhau; tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhau.

  - Nguyên tắc “Bình đẳng”: Có nghĩa vụ và quyền ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó.

  - Nguyên tắc “Yêu thương”: Có tình cảm gắn bó, quan tâm chăm sóc nhau.

  - Nguyên tắc “Chia sẻ”: Cùng nhau vun đắp tình cảm, chia sẻ vui buồn, giúp đỡ nhau lúc khó khăn, hoạn nạn.

  2. Tiêu chí ứng xử của vợ, chồng: Chung thủy, nghĩa tình.

  - Vợ chồng cùng nhau xây dựng hôn nhân bền vững, không vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng.

  - Yêu thương, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; cùng nhau chia sẻ công việc trong gia đình, cùng có trách nhiệm nuôi dạy con, làm việc nhà, đóng góp tài chính gia đình.

  - Tạo điều kiện giúp đỡ nhau lựa chọn nghề nghiệp, học tập, nâng cao trình độ, tham gia các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

  - Lắng nghe, cùng nhau thảo luận, thống nhất và quyết định những vấn đề chung của gia đình; hòa nhã với nhau.

  3. Tiêu chí ứng xử của cha mẹ với con, ông bà với cháu: Gương mẫu, yêu thương.

  - Cha mẹ, ông bà làm gương tốt cho con, cháu trong cử chỉ, hành động, lời nói; có tình cảm gắn bó gần gũi với con cháu.

  - Quan tâm, nuôi dưỡng, chăm sóc, dạy bảo con cháu khi con cháu còn nhỏ; khi con, cháu không có khả năng tự nuôi sống, chăm sóc bản thân.
  - Trao truyền các giá trị truyền thống, kinh nghiệm sống cho con cháu; giáo dục, động viên con cháu thực hiện lối sống văn hóa, ý thức công dân, giữ gìn nền nếp, gia phong.

  4. Tiêu chí ứng xử của con với cha mẹ, cháu với ông bà: Hiếu thảo, lễ phép.

  - Kính trọng, lễ phép, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; yêu thương, quan tâm, chia sẻ tình cảm, nguyện vọng với cha mẹ và các thành viên trong gia đình.

  - Học tập, rèn luyện, giữ gìn nền nếp gia đình, phụ giúp cha mẹ và các thành viên trong gia đình những công việc phù hợp với độ tuổi, giới tính.

  - Thăm hỏi, chăm sóc động viên, nuôi dưỡng cha mẹ, ông bà khi cha mẹ, ông bà ốm đau, già yếu, gặp khó khăn trong cuộc sống.

  5. Tiêu chí ứng xử của anh, chị, em: Hòa thuận, chia sẻ.

  - Anh, chị, em tôn trọng, bảo nhau điều hay, lẽ phải.

  - Anh chị bao dung đối với em, em kính trọng anh chị.

  - Cùng chia sẻ với nhau công việc chung trong gia đình, giúp đỡ nhau khi
  khó khăn, hoạn nạn.

  MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

  - Ứng xử trong gia đình: Tôn trọng, bình đẳng, yêu thương, chia sẻ.

  - Vợ, chồng chung thủy, nghĩa tình.

  - Cha mẹ, ông bà gương mẫu, yêu thương con cháu.

  - Con, cháu hiếu thảo, lễ phép với cha mẹ, ông bà.

  - Anh, chị, em trong gia đình hòa thuận, chia sẻ.

  - Hành động vì gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

  - Gia đình - nơi của yêu thương và chia sẻ.

  - Ông bà, cha mẹ mẫu mực - con, cháu thảo hiền.

  - Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình.

  - Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

  Share
  0
  +1
  0
  Tweet
  0

  Tin cùng chuyên mục

  Hotline tư vấn

   0964651010