Ban chỉ đạo công tác DS/KHHGĐ tỉnh kiểm tra, giám sát công tác dân số tại thành phố Yên Bái

Ban chỉ đạo công tác DS/KHHGĐ tỉnh kiểm tra, giám sát công tác dân số tại thành phố Yên Bái
Ngày 18/10, Ban Chỉ đạo công tác DS/KHHGĐ tỉnh Yên Bái đã thành lập đoàn kiểm tra, giám sát việc triển khai nhiệm vụ công tác dân số tại xã Tân Thịnh, phường Yên Thịnh và UBND thành phố Yên Bái.
 
 

 
Đoàn giám sát tại huyện xã Tân Thịnh 

ThS, BS Lê Thị Hồng Vân - Giám đốc Sở Y tế làm trưởng đoàn. Tham gia đoàn giám sát có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái; Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Ban Dân tộc tỉnh; Tỉnh đoàn; Chi cục DS/KHHGĐ tỉnh.

 
Đoàn công tác làm việc tại UBND thành phố Yên Bái 
 
Tại các đơn vị, đoàn đã kiểm tra công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ dân số; hoạt động của Ban chỉ đạo huyện, xã trong triển khai nhiệm vụ dân số; cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể trong triển khai hoạt động công tác dân số tại địa phương; kết quả giải ngân nguồn vốn phân bổ đến 30/9/2023 và dự kiến giải ngân cả năm 2023; kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác dân số được giao năm 2023; công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật trong việc thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình, đặc biệt trong việc xử lý kỷ luật các trường hợp là đảng viên, công chức, viên chức vi phạm chính sách dân số; khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện tại cơ sở qua đó đề xuất các giải pháp và kiến nghị trong tổ chức thực hiện.
                                                                                                                  Nguồn: Trang TTĐT Sở Y tế tỉnh Yên Bái
Để lại bình luận của bạn

Hãy là người đầu tiên
bình luận trong bài