QUYẾT ĐỊNH: Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái

Số ký hiệu
Ngày ký
Ngày hiệu lực
Thể loại Văn bản nội bộ
QUYẾT ĐỊNH: Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái

QUYẾT ĐỊNH: Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái