Tiêu điểm
 Số vb:Trích yếu:Ngày ban hành:Tải về
Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái82/QĐ-TTYTQuyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái20/01/2021Tải về
Kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện năm 202072/KH-TTYTKế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện năm 202003/02/2020Tải về
V/v Hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 42/2019/NQ-HĐND ngày 29/11/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh1566/SYT-KHTCV/v Hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 42/2019/NQ-HĐND ngày 29/11/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh16/12/2019Tải về
NGHỊ QUYẾT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND  ngày 15 tháng 3 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, ch42/2019/NQ-HĐNDNGHỊ QUYẾT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 15 tháng 3 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, ch29/11/2019Tải về
Báo cáo tóm tắt kết quả công tác cải tiến chất lượng bệnh viện năm 20191039/BC-TTYTBáo cáo tóm tắt kết quả công tác cải tiến chất lượng bệnh viện năm 201904/11/2019Tải về
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 39/2018/TT-BYT NGÀY 30 THÁNG 11 NĂM 2018 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ QUY ĐỊNH THỐNG NHẤT GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ GIỮA CÁC BỆNH VIỆN CÙNG HẠNG TRÊN TOÀN QUỐC VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG GIÁ, THANH TOÁN13/2019/TT-BYTSỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 39/2018/TT-BYT NGÀY 30 THÁNG 11 NĂM 2018 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ QUY ĐỊNH THỐNG NHẤT GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ GIỮA CÁC BỆNH VIỆN CÙNG HẠNG TRÊN TOÀN QUỐC VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG GIÁ, THANH TOÁN05/07/2019Tải về
QUY ĐỊNH THỐNG NHẤT GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ GIỮA CÁC BỆNH VIỆN CÙNG HẠNG TRÊN TOÀN QUỐC VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG GIÁ, THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP15/2018/TT-BYTQUY ĐỊNH THỐNG NHẤT GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ GIỮA CÁC BỆNH VIỆN CÙNG HẠNG TRÊN TOÀN QUỐC VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG GIÁ, THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP30/05/2018Tải về
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán thu chi ngân sách cấp và các nguồn thu khác năm 2017 của Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái427/QĐ-TTYT (phụ lục)Quyết định về việc công bố công khai quyết toán thu chi ngân sách cấp và các nguồn thu khác năm 2017 của Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái25/05/2018Tải về
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán thu chi ngân sách cấp và các nguồn thu khác năm 2017 của Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái427/QĐ-TTYTQuyết định về việc công bố công khai quyết toán thu chi ngân sách cấp và các nguồn thu khác năm 2017 của Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái25/05/2018Tải về
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái74/QĐ-TTYTQuyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái24/01/2018Tải về
Thông tư quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú52/2017/TT-BYTThông tư quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú29/12/2017Tải về
Thông tư hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ51/2017/TT-BYTThông tư hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ29/12/2017Tải về
Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán BHYT44/2017/NQ-HĐNDQuy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán BHYT14/12/2017Tải về
Quy định về phân cấp quản lý tổ chức cán bộ và cơ chế tài chính đối với các đơn vị  sự nghiệp có nguồn thu sự nghiệp tự bảo đảm được toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên thuộc Sở Y tế tỉnh Yên Bái 
: /2017/QĐ-UBND Quy định về phân cấp quản lý tổ chức cán bộ và cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp có nguồn thu sự nghiệp tự bảo đảm được toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên thuộc Sở Y tế tỉnh Yên Bái 05/12/2017Tải về
Biên bản kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 201704/11/2017Biên bản kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 201704/12/2017Tải về
Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh về tai mũi họng5643/QĐ-BYTHướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh về tai mũi họng22/11/2017Tải về
Văn bản - tài liệu