Tiêu điểm

Tra cứu KQ xét nghiệm

Để sử dụng chức năng Tra cứu kết quả XN, vui lòng điền các thông tin sau:

1. Mã bệnh nhân (Chính là mã Số khám bệnh của bệnh nhân được in trên đơn thuốc, sổ khám bệnh,...)

2. Ngày xét nghiệm

Thông tin tra cứu

Kết quả tìm kiếm

Văn bản - tài liệu