Truyền thông sức khỏe

 Tiêu điểm

Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái tổng kết mô hình tư vấn - khám sức khỏe tiền hôn nhân giai đoạn 2013-2018 và triển khai hoạt động câu lạc bộ và quản lý mô hình tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân năm 2019

Thứ sáu, 30/08/2019 10:15:21 SA

       Sáng ngày 28/8/2019, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái tổ chức hội nghị tổng kết mô hình tư vấn-khám sức khỏe tiền hôn nhân giai đoạn 2013-2018 và triển khai, ra mắt 5 câu lạc bộ tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân (TV&KSKTHN) tại 5 xã/ phường trên địa bàn thành phố Yên Bái.Năm 2013, thành phố Yên Bái triển khai đầu tư mô hình điểm về TV&KSKTHN tại 3 phường (Đồng Tâm, Nguyễn Phúc, Nam Cường), mỗi phường thành lập 1 câu lạc bộ, mỗi câu lạc bộ có từ 35-40 thành viên, các câu lạc bộ tổ chức  sinh hoạt hàng tháng, quý và duy trì đến nay.Qua 5 năm triển khai, thực hiện mô hình điểm về TV&KSKTHN tại 3 phường được triển khai thực hiện hiệu quả qua việc thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) mô hình các cấp về cơ cấu thành phần, các chức danh lãnh đạo, thành viên ngành đoàn thể có liên quan để điều hành mô hình theo từng cấp. Giai đoạn 2013-2018, được phân kỳ thực hiện hàng năm với nội dung kế hoạch, các chỉ tiêu được phân bổ, các hoạt động theo từng cấp từ thành phố đến cơ sở. Tổ chức khám sức khỏe cho những người sắp kết hôn tại Trạm Y tế xã là 221 lượt và tư vấn 2.780 lượt.Công tác truyền thông đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung như: tuyên truyền trên loa phát thanh xã/ phường 2 lần/ tháng; Tổ chức hội nghị, nói chuyện chuyên đề tại thành phố và các xã/ phường cho lãnh đạo Đảng, Chính quyền, các ban ngành, thôn, tổ, bậc cha mẹ vị thành niên-thanh niên, người chuẩn bị kết hôn; Tư vấn nhóm tại các trạm Y tế, trường học học 2-4 lần/năm và tư vấn trực tiếp tại hộ gia đình... Tổ chức 21 buổi sinh hoạt ngoại khóa tại 19 lượt trường THCS, THPT (dưới các hình thức: Nói chuyện chuyên đề, truyền thông nhóm lớn, tư vấn nhóm nhỏ,  tổ chức thi hái hoa dân chủ, hỏi đáp...); Cấp phát 9.810 tờ rơi, 100 sách nhỏ, 450 tài liệu khác và treo băng zôn khẩu hiệu tuyên truyền tại các địa bàn trung tâm tại các sự kiện.
Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động mô hình được thực hiện cho từng cấp trên cơ sở đoàn công tác hoặc lồng ghép với hoạt động giám sát của cán bộ phụ trách điểm và kiểm tra chuyên ngành định kỳ, hàng năm theo từng cấp.Năm 2019, tiếp tục duy trì 3 mô hình TV&KSKTHN và triển khai, ra mắt 5 câu lạc bộ TV&KSKTHN tại 5 xã/ phường (Hợp Minh, Hồng Hà, Yên Ninh, Âu Lâu, Giới Phiên) trên địa bàn thành phố Yên Bái nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng thực hành về chăm sóc SKSS/KHHGĐ cho vị thành niên/ thanh niên từ 16 tuổi trở lên, góp phần nâng cao chất lượng dân số.
                                                                                   CN. Chu Thị Thu Hà

Bài mới hơn

Văn bản - tài liệu