Truyền thông sức khỏe

 Tiêu điểm

Tôi vừa phát hiện mình là F1 do có tiếp xúc trực tiếp với người mắc #COVID19 (F0). Tôi phải làm gì để bảo vệ bạn bè và gia đình?

Thứ bảy, 21/08/2021 10:13:45 SA
😳 Tôi vừa phát hiện mình là F1 do có tiếp xúc trực tiếp với người mắc #COVID19 (F0). Tôi phải làm gì để bảo vệ bạn bè và gia đình mình?
---
😳 I just found out I’m a confirmed contact for #COVID19. What do I do to protect my friends and family?

Bài mới hơn

Văn bản - tài liệu