Truyền thông sức khỏe

 Tiêu điểm

Thành phố Yên Bái đẩy mạnh các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11/7 năm 2020

Thứ hai, 13/07/2020 08:35:04 SA

        Hội nghị Quốc tế về dân số đã chọn “Ngày 11/7 là Ngày Dân số Thế giới” mang ý nghĩa vô cùng sâu sắc, vì vào lúc 6 giờ 35 phút ngày 11 tháng 7 năm 1987 em bé Mát-tơ-gát người Nam Tư ra đời. Nhân loại đã chào đón sự có mặt của thành viên thứ 5 tỷ. 
       Tổ chức kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới (11/7) hàng năm làm cho mọi người trong cộng đồng nhận thức đầy đủ ý nghĩa và tầm quan trọng của sự gia tăng dân số trên toàn cầu. Đối với chúng ta, việc tổ chức kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới nhằm nhắc nhở các ngành, các cấp, các đoàn thể, quần chúng nhân dân ra sức thực hiện chính sách dân sô, các chương trình, giải pháp can thiệp giảm sinh vững chắc, nâng cao chất lượng dân số.

Ảnh: Hoạt động truyền thông nhóm nhỏ tại thôn Thanh Niên, xã Minh Bảo
       Hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11/7 năm 2020, thành phố Yên Bái đã đẩy mạnh các hoạt động truyền thông với chủ đề “Đẩy lùi Covid-19: Cách thức bảo vệ quyền và sức khỏe của phụ nữ, trẻ em gái trong bối cảnh hiện tại”; Tập trung tuyên truyền phổ biến chủ trương, luật pháp, chính sách của Đảng và Nhà nước, các Nghị quyết của cấp ủy cơ sở, Kế hoạch hành động của chính quyền các cấp; Tuyên truyền để giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, phổ biến pháp luật về việc nghiêm cấm các hành vi lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức; tăng cường truyền thông về Luật bình đẳng giới; Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Luật hôn nhân gia đình; tăng cường truyền thông về bình đẳng giới, nêu cao vai trò, vị thế của phụ nữ trong xã hội; tăng cường giáo dục về kỹ năng sống hiệu quả, giáo dục giới tính toàn diện chú trọng bình đẳng giới để trẻ em gái được an toàn và phát triển đầy đủ thể chất và trí tuệ; Định hướng và những vấn đề đặt ra hiện nay đối với công tác DS - KHHGĐ của tỉnh và của địa phương về quy mô dân số, cơ cấu dân số và chất lượng dân số; Kinh nghiệm tổ chức, duy trì phong trào xã, phường, thôn, tổ dân phố không có người sinh con thứ 3 trở lên; gương những gia đình tiêu biểu trong thực hiện chính sách Dân số - KHHGĐ thời gian qua…

Ảnh: Treo băng rôn tuyên truyền hưởng ứng Ngày Ngày Dân số Thế giới 11/7 năm 2020 trên trục đường Yên Ninh
      Các hoạt động hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới được tổ chức tại 15/15 xã, phường của thành phố với các hình thức: Tuyên truyền trên Đài phát thanh thành phố, loa truyền thanh xã, phường; Truyền thông nhóm nhỏ; Tư vấn tại hộ; Lồng ghép trong các cuộc họp, hội nghị ở thành phố, xã, phường, thôn, tổ và các hoạt động của các ban ngành đoàn thể, các Chương trình y tế ở địa phương; Treo băng zôn, khẩu hiệu trên các trục đường chính và nơi đông người qua lại; Đảm bảo việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ cho phụ nữ, trẻ em gái trong tình hình hiện nay dịch COVID-19 đang diễn ra …

Ảnh: Cộng tác viên thôn Bình Sơn, xã Văn Phú tư vấn về chăm sóc sức khỏe phụ nữ, trẻ em gái  tại hộ gia đình
       Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới đã góp phần nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của người dân trên địa bàn về dân số; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, huy động sự tham gia tích cực, trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể và tổ chức xã hội đối với công tác Dân số và phát triển. Hướng tới hoàn thành các mục tiêu Nghị Quyết 21 – NQ/TW, ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới.
                                             
Nguyễn Thanh

Bài mới hơn

Văn bản - tài liệu