Truyền thông sức khỏe

 Tiêu điểm

Tập huấn về Quản lý giám sát công tác truyền thông giáo dục sức khỏe

Thứ ba, 19/11/2019 09:37:31 SA

Ngày 11/11/2019, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái tổ chức tập huấn cho 15 cán bộ quản lý của bệnh viện về quản lý và giám sát công tác truyền thông giáo dục sức khỏe là cán bộ trưởng các phòng Điều dưỡng, phòng kế hoạch nghiệp vụ, phòng Dân số, trưởng các khoa lâm sàng và cận lâm sàng.

Trong 1 ngày làm việc, các học viên được các báo cáo viên truyền đạt kiến thức về lĩnh vực quản lý và giám sát công tác truyền thông giáo dục sức khỏe như: Khái niệm cơ bản về thông tin-giáo dục sức khỏe-truyền thông; Quản lý truyền thông trong Y tế; Thông tin truyền thông với nâng cao chất lượng dịch vụ Y tế của bệnh viện; Khủng hoảng truyền thông trong cơ sở Y tế; Lập kế hoạch truyền thông trong bệnh viện.
Buổi tập huấn nhằm đào tạo, nâng cao năng lực và hiệu quả của công tác quản lý và giám sát, tổ chức các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe của Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái về hiệu quả hoạt động của phòng, góc truyền thông theo các tiêu chí, chỉ tiêu cụ thể, nhằm triển khai duy trì thực hiện tốt công tác truyền thông giáo dục sức khỏe tại Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái.
CN. Chu Thị Thu Hà

Bài mới hơn

Văn bản - tài liệu