Truyền thông sức khỏe

 Tiêu điểm

Tập huấn về phương pháp và kỹ năng truyền thông cho bộ phận chuyên trách truyền thông, cán bộ nhân viên các khoa phòng

Thứ năm, 21/11/2019 07:55:58 SA

       Trong hai ngày, ngày 19 và 20/11/2019, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái tổ chức tập huấn về phương pháp và kỹ năng truyền thông cho 20 cán bộ là chuyên trách truyền thông, cán bộ nhân viên các khoa phòng.
Tại lớp tập huấn, các học viên được trao đổi các kiến thức và kỹ năng liên quan đến truyền thông Bảo hiểm Y tế trong bệnh viện như: Khái niệm cơ bản về thông tin-giáo dục sức khỏe- truyền thông; Các phương pháp truyền thông trong bệnh viện; Các kỹ năng cơ bản trong truyền thông trực tiếp; Các hình thức truyền thông trực tiếp trong bệnh viện; Lập kế hoạch truyền thông trong bệnh viện; Truyền thông về Bảo hiểm Y tế tại cơ sở khám, chữa bệnh; Truyền thông để nâng cao chất lượng bệnh viện.

Lớp tập huấn áp dụng phương pháp dạy học tích cực, khuyến khích học viên chủ động suy nghĩ, thuyết trình, làm việc nhóm, thực hành các tình huống truyền thông cụ thể thường gặp nên rất sôi nổi và hiệu quả.
Đợt tập huấn có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao năng lực, trang bị những kiến thức, phương pháp và kỹ năng cần thiết truyền thông cho bộ phận chuyên trách truyền thông, cán bộ nhân viên các khoa, phòng của Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái giúp các cán bộ Y tế trong bệnh viện thực hiện tốt hơn công tác truyền thông về bảo hiểm Y tế cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân về hiệu quả hoạt động của phòng, góc truyền thông theo các tiêu chí, chỉ tiêu cụ thể, nhằm triển khai duy trì thực hiện tốt công tác truyền thông giáo dục sức khỏe tại Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái.
CN. Chu Thị Thu Hà

Bài mới hơn

Văn bản - tài liệu