Truyền thông sức khỏe

 Tiêu điểm

Mỗi người dân hãy tham gia khảo sát về số con mong muốn trên Website http://www.cpcs.vn

Thứ sáu, 04/10/2019 10:44:39 SA

         Nhằm thực hiện chương trình phối hợp tổ chức khảo sát về số con mong muốn của người dân trên Website cpcs.vn. Ban chỉ đạo Công tác Dân số - KHHGĐ thành phố và Ban chỉ đạo Công tác Dân số các xã, phường của thành phố triển khai thực hiện với mục đích nắm bắt nhu cầu thực tế để xây dựng chính sách điều chỉnh mức sinh phù hợp với các vùng, đối tượng trong thời gian tới, từ ngày 25/8 đến ngày 25/10/2019.

Để tham gia khảo sát, người dân cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố Yên Bái tích cực tham gia, khảo sát lấy ý kiến người dân trên website cpcs www.cpcs.vn.
Cách thức tham gia:
Bước 1: Truy cập đường link www.cpcs.vn/?act=khaosat và thực hiện khảo sát bằng cách nhập các thông tin trong bảng khảo sát.
Bước 2: Chia sẻ đường link www.cpcs.vn/?act=khaosat về trang facebook cơ quan/cá nhân ở chế độ công khai (Public).

Ban chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ thành phố và Ban chỉ đạo Công tác Dân số các xã, phường của thành phố và các cấp tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tại cơ quan đơn vị, cộng đồng người dân tích cực tham gia ý kiến về số con mong muốn và chia sẻ đường link khảo sát về trang facebook của đơn vị/cá  nhân (chế độ công khai) để thông tin được tuyên truyền phổ biến rộng rãi trong toàn nhân dân trên địa bàn thành phố Yên Bái và các vùng lân cận.
CN. Chu Thị Thu Hà

Bài mới hơn

Văn bản - tài liệu