Truyền thông sức khỏe

 Tiêu điểm

Infographic: Chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em 12-17 tuổi

Thứ hai, 22/11/2021 07:54:53 SA

Bộ Y tế vừa có infographic về Chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ em 12 - 17 tuổi, được xây dựng căn cứ trên Sổ tay hướng dẫn thực hành tiêm chủng vắc-xin COVID-19 cho trẻ em 12-17 tuổi:

Nguồn: Bộ Y tế

Bài mới hơn

Văn bản - tài liệu