Tiêu điểm

Hoạt động hợp tác

Trung tâm Y tế thành phố làm việc với Ban quản lý Dự án AHF Trung ương

 Trung tâm Y tế thành phố làm việc với Ban quản lý Dự án AHF Trung ương

Trung tâm Y tế thành phố làm việc với Ban quản lý Dự án AHF Trung ương

Đoàn thẩm định tỉnh công nhận xã đạt Tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2016 - 2020 thành phố Yên Bái

 Đoàn thẩm định tỉnh công nhận xã đạt Tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2016 - 2020 thành phố Yên Bái

Đoàn thẩm định tỉnh công nhận xã đạt Tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2016 - 2020 thành phố Yên Bái

Trung tâm Y tế thành phố làm việc với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái

 Trung tâm Y tế thành phố làm việc với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái

Trung tâm Y tế thành phố làm việc với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái

Văn bản - tài liệu