Tiêu điểm

Hoạt động của các TYT Xã/ Phường

Thẩm định “Tiêu chí quốc gia về Y tế” năm 2018 của thành phố Yên Bái

 Thẩm định “Tiêu chí quốc gia về Y tế” năm 2018 của thành phố Yên Bái

Ngày 17/8/2018, Đoàn thẩm định bộ “Tiêu chí quốc gia về Y tế” giai đoạn đến năm 2020 của tỉnh thẩm định bộ “Tiêu chí quốc gia về Y tế” năm 2018 tại hai xã Phúc Lộc và Văn Phú.

Phòng khám, tư vấn, điều trị ngoại trú OPC tại Trung tâm Y tế thành phố điểm tin cậy của người bệnh

 Phòng khám, tư vấn, điều trị ngoại trú OPC tại Trung tâm Y tế thành phố điểm tin cậy của người bệnh

Phòng khám, tư vấn, điều trị ngoại trú OPC tại Trung tâm Y tế thành phố điểm tin cậy của người bệnh

Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái tổ chức Hội nghị kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 27 năm ngày hội quốc phòng toàn dân

 Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái tổ chức Hội nghị kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 27 năm ngày hội quốc phòng toàn dân

Chiều ngày 22/12/2016, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái tổ chức Hội nghị kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2016) và 27 năm ngày hội quốc phòng toàn dân...

Thành phố Yên Bái phúc tra đánh giá kết quả xây dựng xã đạt “Tiêu chí quốc gia về Y tế” năm 2018

 Thành phố Yên Bái phúc tra đánh giá kết quả xây dựng xã đạt “Tiêu chí quốc gia về Y tế” năm 2018

Thành phố Yên Bái phúc tra đánh giá kết quả xây dựng xã đạt “Tiêu chí quốc gia về Y tế” năm 2018

Chương trình phối hợp khám chữa bệnh nhân đạo trên địa bàn phường Yên Ninh

 Chương trình phối hợp khám chữa bệnh nhân đạo trên địa bàn phường Yên Ninh

Chương trình phối hợp khám chữa bệnh nhân đạo trên địa bàn phường Yên Ninh

Văn bản - tài liệu