Tiêu điểm

Hoạt động công đoàn

Chi đoàn Thanh niên Trung tâm Y tế thành phố tổ chức kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

 Chi đoàn Thanh niên Trung tâm Y tế thành phố tổ chức kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Chi đoàn Thanh niên Trung tâm Y tế thành phố tổ chức kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Công đoàn ngành Y tế chăm lo đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018

 Công đoàn ngành Y tế chăm lo đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018

Công đoàn ngành Y tế chăm lo đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018

Chi Đoàn Thanh niên Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái khám bệnh cấp thuốc miễn phí tại xã Minh Bảo

 Chi Đoàn Thanh niên Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái khám bệnh cấp thuốc miễn phí tại xã Minh Bảo

Chi Đoàn Thanh niên Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái khám bệnh cấp thuốc miễn phí tại xã Minh Bảo

“Mái ấm Công đoàn” tỉnh Yên Bái chung tay xây đắp hộ gia đình khó khăn thuộc cán bộ Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái

 “Mái ấm Công đoàn” tỉnh Yên Bái chung tay xây đắp hộ gia đình khó khăn thuộc cán bộ Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái

“Mái ấm Công đoàn” tỉnh Yên Bái chung tay xây đắp hộ gia đình khó khăn thuộc cán bộ Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái

Văn bản - tài liệu