Truyền thông sức khỏe

 Tiêu điểm

Chúng ta đang trong Tuần lễ toàn cầu Hành động vì Bệnh Không lây nhiễm (6-12/09/2021)

Thứ hai, 06/09/2021 10:06:15 SA
Chúng ta đang trong Tuần lễ toàn cầu Hành động vì Bệnh Không lây nhiễm (6-12/09/2021)
🔸 Bệnh không lây nhiễm là những bệnh mạn tính, kéo dài suốt đời và là hậu quả của sự kết hợp giữa hành vi nguy cơ, yếu tố sinh học và yếu tố môi trường.
🔸 Các yếu tố hành vi nguy cơ có thể thay đổi được như hút thuốc lá, thiếu hoạt động thể lực, ăn uống không lành mạnh và lạm dụng rượu, bia, làm tăng nguy cơ mắc bệnh không lây nhiễm.
👉 Thực hiện lối sống lành mạnh, thay đổi hành vi nguy cơ rất quan trọng trong phòng chống bệnh không lây nhiễm.
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Các nguy CƠ chính của bệnh không lây nhiễm Chế độ ăn uống không lành mạnh Hút thuố‘c lá Ô nhiễm không khí Lam dụng rượu, bia Thiếu hoạt động thể lực Cần nhiều hành động thiết thực hơn nữa để: -Bảo vệ mọi người khỏi bệnh không lây nhiễm -Đạt được các mục tiêu phát triển bền vũng -Bảo vệ quyền con người World Health Organization Representative Office foVietNam'
 
 
 
 
 
 

Bài mới hơn

Văn bản - tài liệu