Tiêu điểm

Hội thi tuyên truyền “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” gắn với xây dựng cơ sở Y tế “Xanh-Sạch-Đẹp”

Thứ ba, 02/07/2019 11:22:25 SA
Chia sẻ
Share
0
+1
0
Tweet
0
Văn bản - tài liệu