Tiêu điểm

Lịch trực nội bộ

Thứ tư, 01/11/2017 08:18:44 SA

THƯỜNG TRỰC TỪ NGÀY  21 THÁNG 09 ĐẾN NGÀY 27 THÁNG 09 NĂM 2020

Kíp PT Ngoại: Bs Thủy- Bs Lương

Kíp PT Sản: Bs Thư- Bs Thành

  Gây mê: Bs Uyên - ĐD Hoa

X Quang : Tùng

 Lái xe:  Nam

 KSNK:  Thảo

Trực bảo vệ: Thắng- Hóa- Nhật- Hưng- Sơn

THỨ

NGÀY THÁNG

LÃNH ĐẠO

KHỐI NGOẠI - SẢN

KHỐI NỘI - NHI

TRỰC NGOẠI

TRỰC SẢN

TRỰC NỘI

TRỰC NHI

TRỰC YHCT

Khoa XN 

Đội cấp cứu Đội phản ứng nhanh chống dịch

T7

19/9 Hùng Nguyệt Trang Thiên Thương Hải Thư Dung Nhung 2 4

CN

20/9 Giang Toàn Thủy Bảo Yến Thảo Thu Anh Thư 1 1

2

21/9 Chiến Thành Nhung Chiến Yên Khánh Nga Hoàn 2 2

3

22/9 Hùng Anh Hòa Thắng Phương Quốc Hằng Mai Châm 1 3

4

23/9 Đạt Loan Nghĩa Thiên Yến Khuê Cảnh Oanh Nhung 2 4

    5

24/9 Chiến Nguyệt Nga Bảo Thương Thư Dung 1 1
6

25/9

Hùng Toàn Thủy Huế Hạnh Bào Thu Anh Thư 2 2

7

26/9 Đạt Thủy- Cúc Thương Hoa Yên Hương Nga Mai Ánh 1 3
CN

27/9

Giang Được Trung Đang Tâm Huệ Hằng Huệ Hương 2 4
Chia sẻ
Share
0
+1
0
Tweet
0
Văn bản - tài liệu