Tiêu điểm

Lịch trực nội bộ

Thứ tư, 01/11/2017 08:18:44 SA

THƯỜNG TRỰC TỪ NGÀY  22 THÁNG 01 ĐẾN NGÀY 06 THÁNG  02 NĂM 2022

   Kíp PT Ngoại: Bs Thủy- Bs Lương

   Kíp PT Sản: Bs Thư- Bs Thành- Bs Mai

  Trực lái xe: Nam + Điệp ( Thứ 2,4,6, CN)

                      Cường + Biên( Thứ 3,5,7)

   X Quang : Tùng - Hải- Thành; KSNK: Nga- Ngọc- Thảo

  Gây mê: Bs Uyên - Bs Nghĩa; ĐD Bảo- Đang

Trực cách ly F0: Đội 3: Bs Nga - ĐD Nga

  Trực bảo vệ: Thắng- Nhật- Anh- Sơn-Hoàn

THỨ

NGÀY THÁNG

LÃNH ĐẠO

KHỐI NGOẠI - SẢN

KHỐI NỘI - NHI

TRỰC NGOẠI

TRỰC SẢN

TRỰC NỘI

TRỰC NHI

TRỰC YHCT

TRỰC

XN

TRỰC THƯỜNG TRÚ SA 

Đội cấp cứu Đội phản ứng nhanh chống dịch Kíp trực điều trị F0

T7

22/1 Đạt Toàn Nghĩa Thiên Phương Hải Phương Oanh Trung Hòa 1 1 3

CN

23/1 Viên Lộc Ngân Huế Thương Quốc Thu Dung Châm Hùng 2 2 3

2

24/1 Hùng Anh Hòa Nghiêu Yên Thảo Hằng Nghỉ Anh 3 3 3

3

25/1 Chiến Lương Nghĩa Ngân Yến Cảnh   Hương Hòa 4 4 3

   4 

26/1 Đạt Cúc Ngân Dương Phương H.Hương Thư   Uyên 1 1 3

5

27/1 Viên Anh Lộc Thiên Hạnh Hải Phương   Châm Hùng 2 2 3

6

28/1 Hùng Toàn Nhung Chiến Tâm Quốc Thu   Trung Anh 3 3 3

T7

29/1 Chiến Thành Trang Bảo Thúy Thảo Thư   Kiểm Hòa 4 4 3

CN

30/12 Viên Thủy Thương Đang Thoa Hằng   Thư Uyên 1 1 3

THỨ

NGÀY THÁNG

LÃNH ĐẠO

KHỐI NGOẠI - SẢN

KHỐI NỘI - NHI

TRỰC NGOẠI

TRỰC SẢN

TRỰC NỘI

TRỰC NHI

TRỰC YHCT

TRỰC

XN

TRỰC THƯỜNG TRÚ SA 

Đội cấp cứu Đội phản ứng nhanh chống dịch Kíp trực điều trị F0

  2

31/1 Đạt Lương Lộc Thiên Thương H.Hương Phương Nghỉ Anh 2 2 3

3

1/2 Chiến Anh Ngân Nghiêu Tâm Thảo Thư   Hương Anh 3 3 3

4

2/2 Hùng Toàn Hòa Chiến Phương Hải Thu   Châm Hòa 4 4 3

5

3/2 Viên Cúc Long Dương Hạnh Cảnh   Trung Hòa 1 1 3

  6

4/2 Đạt Uyên Nhung Ngân Thúy Huyền Hằng   Kiểm Hòa 2 2 3

T7

5/2 Chiến Thủy Long Bảo Thoa Quốc Thu   Thư Linh Hùng 3 3 3

CN

6/2 Hùng Thành Thương Dung Thương Hải Cảnh   Hương Uyên 4 4 3
Chia sẻ
Share
0
+1
0
Tweet
0
Văn bản - tài liệu