Tiêu điểm

Lịch trực nội bộ

Thứ tư, 01/11/2017 08:18:44 SA

THƯỜNG TRỰC TỪ NGÀY  12  THÁNG 04 ĐẾN NGÀY 18 THÁNG 04 NĂM 2021

   Kíp PT Ngoại: Bs Thủy- Bs Lương

   Kíp PT Sản: Bs Thư- Bs Thư

  Gây mê: Bs Nghĩa - ĐD Đang

   X Quang : Tùng

   Lái xe: Cường

   KSNK: Thảo

  Trực bảo vệ: Thắng- Hóa- Nhật- Thành- Sơn

THỨ

NGÀY THÁNG

LÃNH ĐẠO

KHỐI NGOẠI - SẢN

KHỐI NỘI - NHI

TRỰC NGOẠI

TRỰC SẢN

TRỰC NỘI

TRỰC NHI

TRỰC YHCT

TRỰC

XN

TRỰC THƯỜNG TRÚ SA 

Đội cấp cứu Đội phản ứng nhanh chống dịch

T7

10/4 Đạt Anh Thương Hoa Phương Quốc Hằng Dung Nhung Anh 2 2

CN

11/4 Chiến Toàn Nga Huế Yến Khánh Nga Mai Thư Hòa 3 3

2

12/4 Giang Lương Trang Thắng Hạnh Quốc Phương Hoàn Châm Hòa 4 4

3

13/4 Hùng Nguyệt Ngân Chiến Tâm N.Hương Cảnh Quyên Hùng 1 1

4

14/4 Đạt Loan Trung Nghiêu Yến Khuê Thu Oanh Kiểm Uyên 2 2

    5

15/4 Chiến Anh Nga Huế Phương Hằng Dung Hạnh Anh 3 3
6

16/4

Giang Toàn Nghĩa Hoa Yên Khánh Nga Mai Trung Hòa 4 4

T7

17/4 Hùng Thủy Nhung Bảo Thương Hải Phương Huệ  Hương Hùng 1 1
CN

18/4

Đạt Cúc Thủy Thiên Thảo Huyền Thư Anh Thư Uyên 2 2
Chia sẻ
Share
0
+1
0
Tweet
0
Văn bản - tài liệu