Tiêu điểm

Lịch trực nội bộ

Thứ tư, 01/11/2017 08:18:44 SA

THƯỜNG TRỰC TỪ NGÀY 4 THÁNG 11 ĐẾN NGÀY 10 THÁNG 11 NĂM 2019

Trực bảo vệ:  Thắng, Hóa, Nhât, Hưng, Sơn

  Kíp phẫu thuật  : 1

  X Quang : Tùng

   Gây mê; Bs. Uyên - ĐD Đang

Lái xe : Cường 

    KSNK: Nga

THỨ

NGÀY THÁNG

LÃNH ĐẠO

KHỐI NGOẠI - SẢN

KHỐI NỘI - NHI

TRỰC NGOẠI

TRỰC SẢN

TRỰC NỘI

TRỰC NHI

TRỰC XN

Khoa YHCT 

Đội cấp cứu

KÍP PHẪU THUẬT

7

23/11 Hùng Anh Nga Bảo Hạnh Hương Nga Nhung Liễu 4

Kíp PT số 1:

BS: Thủy, Lương

 

 

CN

24/11 Chiến Thủy Thủy Huế Yến Bào Hằng L.Hương Mai 2

2

25/11 Đạt Toàn Ngân Thắng Phương Khánh Thư Ánh Huệ 2

3

26/11 Giang Anh Trung Nghiêu Thương Khuê Cảnh M.Anh 3

4

27/11 Hùng Được Thương Chiến Yến Dung  Nga L.Hương Oanh 4
  5 

28/11

Chiến Thủy Nga Huế  Hạnh Hương Hằng Thư Hoàn 1
6

29/11

Đạt

Uyên Nghĩa Hoa Phương Bào Thu Nhung Liễu 2

Kíp PT số 2:
BS: Thành,Thủy 

 

7

30/11

Giang Lương Long Đang Tâm Huệ Thư T.Hương Mai 3
CN

01/12

Hùng Thành Nhung Bảo Yến Hải THúy L.Hương Quyên 4

                                                Lịch làm ngày thứ 7- CN ( 16/ 11 / 2019 )

THỨ

NGÀY THÁNG

KHÁM BỆNH

ĐIỀU

DƯỠNG

SIÊU ÂM

NỘI SOI

X-QUANG

XÉT NGHIỆM

KẾ TOÁN

7

16/11

Bs.Lương

Bs. Nghĩa

 

Bs. Uyên

ĐD. Thành

 

Bs Hòa

ĐD Tùng

T.Hương  
   

 

     

 

 

 

   
Chia sẻ
Share
0
+1
0
Tweet
0
Văn bản - tài liệu