Tiêu điểm

Lịch trực nội bộ

Thứ tư, 01/11/2017 08:18:44 SA

THƯỜNG TRỰC TỪ NGÀY  6 THÁNG 07 ĐẾN NGÀY 12 THÁNG 07 NĂM 2020

Kíp PT Ngoại: Bs Thủy- Bs Lương

Kíp PT Sản: Bs Thư- Bs Thành

  Gây mê: Bs Uyên  - ĐD Đang

X Quang : Tùng

 KSNK: nga

Lái xe : Cường

Trực bảo vệ: Thắng- Hóa- Nhật- Hưng- Sơn

THỨ

NGÀY THÁNG

LÃNH ĐẠO

KHỐI NGOẠI - SẢN

KHỐI NỘI - NHI

TRỰC NGOẠI

TRỰC SẢN

TRỰC NỘI

TRỰC NHI

TRỰC YHCT

Khoa XN 

Đội cấp cứu Đội phản ứng nhanh chống dịch

T7

4/7 Giang Được Long Bảo Yên Thu Huệ Hương 4 2

CN

5/7 Hùng Uyên Hòa Hoa Tâm Bào Cảnh Dung Nhung 1 3

2

6/7 Chiến Anh Trung Nghiêu Hạnh Quốc Hằng Oanh Thư 2 4

3

7/7 Đạt Mai Nga Chiến Yến Khuê Nga Anh 3 1

4

8/7 Giang Thủy Hòa Bảo Tâm Hải Thư Hoàn Châm 4 2

    5

9/7 Hùng Anh Thủy Thắng Yên Thu Huệ Nhung 1 3
6

10/7

Chiến Uyên Ngân Huế Hạnh Bào Cảnh Dung Hương 2 4

7

11/7 Đạt Nguyệt Nghĩa Thiên Phương Huệ Hằng Quyên Ánh 3 1
CN

12/7

Giang Lương Thương Đang Thương Hương Thư Mai Nhung 4 2
Chia sẻ
Share
0
+1
0
Tweet
0
Văn bản - tài liệu