Tiêu điểm

Lịch trực nội bộ

Thứ tư, 01/11/2017 08:18:44 SA

THƯỜNG TRỰC TỪ NGÀY  20 THÁNG 1 ĐẾN NGÀY  26  THÁNG 1 NĂM 2020

Trực bảo vệ:  Thắng, Hóa, Nhât, Hưng, Sơn

  Kíp phẫu thuật  : 1

X Quang : Hiếu

   Gây mê; Bs. Nghĩa - ĐD Bảo

Lái xe : Cường

    KSNK: Ngọc

THỨ

NGÀY THÁNG

LÃNH ĐẠO

KHỐI NGOẠI - SẢN

KHỐI NỘI - NHI

TRỰC NGOẠI

TRỰC SẢN

TRỰC NỘI

TRỰC NHI

TRỰC XN

Khoa YHCT 

Đội cấp cứu

KÍP PHẪU THUẬT

7

18/1 Chiến Thủy Nghĩa Hoa Yên Khuê Nga Mai 4

Kíp PT số 1:

BS: Thủy, Lương

 

 

CN

19/1 Đạt Được Nhung Đang Yến Bào Thư L.Hương Quyên 1

2

20/1 Giang Thành Nga Chiến Yên Hải Hằng Thư   2

3

21/1 Hùng Uyên Thủy Hoa Yến Dung Thúy T.Hương   3

4

22/1 Chiến Nguyệt Nhung Đang Tâm Bào Hằng Ánh   4
  5 

23/1

Đạt Được Trung Thắng Hạnh Khuê Nga Châm   1
6

24/1

Giang Thủy Hòa Bảo Thương Khánh Thúy L.Hương   2

Kíp PT số 2:
BS: Thành,Thủy 

 

7

25/1 Hùng Anh Ngân Nghiêu Tâm Huệ Thu Nhung   3
CN

26/1

Chiến Lương Thương Thắng Phương Hương Thư Thư   4

           THƯỜNG TRỰC TỪ NGÀY  27 THÁNG 1 ĐẾN NGÀY  02  THÁNG 02 NĂM 2020

Trực bảo vệ:  Thắng, Hóa, Nhât, Hưng, Sơn

  Kíp phẫu thuật  : 2

X Quang : Tùng

   Gây mê; Bs. Uyên - ĐD Đang

Lái xe : Nam

    KSNK: Thịnh

2

27/1 Đạt Thành Nga Chiến Hạnh Hải Nga T.Hương   1

3

28/1 Giang Uyên Thủy Đang Phương Bào Cảnh Ánh   2

4

29/1 Hùng Nguyệt Nhung Thiên Thương Dung Hằng Nhung   3
  5 

30/1

Chiến Lương Ngân Hoa Tâm Khuê Cảnh Châm Mai 4
6

31/1

Đạt Anh Thương Nghiêu Hạnh Khánh Thư Thư Quyên 1

Kíp PT số 2:
BS: Thành,Thủy 

 

7

01/2 Giang Thủy Trung Bảo Yến Hương Thúy T.Hương Huệ 2
CN

02/2

Hùng Được Nghĩa Huế Yên Huệ Thu M.Anh 3

             

Chia sẻ
Share
0
+1
0
Tweet
0
Văn bản - tài liệu