Tiêu điểm

Lịch trực nội bộ

Thứ tư, 01/11/2017 08:18:44 SA

THƯỜNG TRỰC TỪ NGÀY 23THÁNG 01 ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 01 NĂM 2021

   Kíp PT Ngoại: Bs Thủy- Bs Lương

   Kíp PT Sản: Bs Thư- Bs Thủy

  Gây mê: Bs Uyên - ĐD Hoa

   X Quang : Hiếu

   Lái xe: Nam

   KSNK: Nga

  Trực bảo vệ: Thắng- Hóa- Nhật- Hưng- Sơn

THỨ

NGÀY THÁNG

LÃNH ĐẠO

KHỐI NGOẠI - SẢN

KHỐI NỘI - NHI

TRỰC NGOẠI

TRỰC SẢN

TRỰC NỘI

TRỰC NHI

TRỰC YHCT

TRỰC

XN

TRỰC THƯỜNG TRÚ SA 

Đội cấp cứu Đội phản ứng nhanh chống dịch

T7

23/1 Hùng Loan Ngân Huế Yến Huệ Thu Huệ Hương Hùng 1 1

CN

24/1 Giang Toàn Nhung Thiên Phương Huyền Phương Đức Trung Hòa 2 2

2

25/1 Chiến Lương Hòa Thắng Thảo Nga Oanh Hòa 1 3

3

26/1 Đạt Anh Nghĩa Nghiêu Hạnh Khuê Cảnh Hoàn Kiểm Anh 2 4

4

27/1 Hùng Thủy Thương Thiên Phương Quốc Thư Quyên Châm Hùng 1 1

    5

28/1 Giang Nguyệt Trung Đang Yến Hải Thu Huệ Nhung Uyên 2 2
6

29/1

Chiến Loan Nhung Huế Yên Huệ Phương Đức Hương Hòa 1 3

T7

30/1 Đạt Mai Thủy Bảo Tâm Hương Nga Anh Trung Hòa 2 4
CN

31/1

Hùng Cúc Trang Hoa Thương Thảo Hằng Mai Thư Hùng 1 1
Chia sẻ
Share
0
+1
0
Tweet
0
Văn bản - tài liệu