Tiêu điểm

Danh sách chủ đề "6.175 liều vắc xin phòng COVID – 19 được tiêm trong Chiến dịch đợt 1 của Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái. "

6.175 liều vắc xin phòng COVID – 19 được tiêm trong Chiến dịch đợt 1 của Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái.

 6.175 liều vắc xin phòng COVID – 19 được tiêm trong Chiến dịch đợt 1 của Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái.

6.175 liều vắc xin phòng COVID – 19 được tiêm trong Chiến dịch đợt 1 của Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái.

Văn bản - tài liệu